مگنت و آهنربای دامی

» محصولات-مگنت و آهنربای دامی

این شرکت تولید کننده و عرضه کننده انواع آهنرباهای دامی با ظرفیت فروش سالیانه  بیش  ازیکصد و  هشتاد هزار مگنت خوراکی   مخصوص دام و طیور به کلیه دامپروریها با بهترین کیفیت می باشد.این محصولات شاملمگنت دامی فشنگی ،مگنت دامی استوانه ای ،مگنت دامی مکعبی،،مگنت دامی شبکه ای میباشند و توصیه میگردد برای مقابله با عوارض مصرف جسم خارجی احتمالی و عفونت روده دام و اتلاف دام های اصلاح شده و  گران قیمت شیری و گوشتی مگنت یا آهن ربا به گاو بخورانید. هم چنین قرار دادن بلوک های مگنت در کف محل ریختن علوفه و غذای دام به جذب قطعات فلزی تیز و برنده کمک موثری مینماید.