رسوب گير - رسوب زدا - آبياري مغناطيسي

» محصولات/رسوب گير - رسوب زدا - آبياري مغناطيسي

معرفي محصول
سختي گير مغناطيسي ، ساخته شده از مرغوبترين و باكيفيت ترين مگنت هاي دائم و با انرژي بالغ بر 12700 گوس مي باشد كه به دست متخصصان داخلي در زمينه مغناطيس طراحي و ساخته شده است . اين دستگاه كاملا با محيط زيست سازگار بوده و نيازي به برق ، باطري و تعمير و نگهداري ندارد ، در حال حاضر بهترين ، مناسب ترين و ارزان ترين راه براي جلوگيري از تشكيل رسوب و رفع رسوبات قبلي در مسيرهاي انتقال آب در صنايع و تاسيسات بشمار مي رود . از طرف ديگر كاربرد اين دستگاه در امور كشاورزي باعث افزايش سطح كمي و كيفي محصولات كشاورزي شده و ميزان مصرف كود و آب آبياري را به ميزان قابل ملاحظه اي كاهش مي دهد . ميوه و گياه را از لحاظ كيفي و كمي به سطح بسيار مطلوب رسانده و در لوله هاي آبياري و آبرساني باعث جلوگيري از تشكيل رسوب و رفع رسوبات قبلي مي گردد . اين دستگاه جهت مصارف صنعتي ، كشاورزي و خانگي و در سايزهاي مختلف به بازار عرضه گرديده است .

ویژگی ها

يكي از تغييراتي كه اين دستگاه در آب ايجاد مي كند نحوه آرايش بارهاي الكتريكي مولكول هاي آب مي باشد . بطور طبيعي بين نيروهاي خالص مولكول هاي آب اختلاف كمي وجود دارد ، مولكول هاي آب به صورت كاملا تصادفي قرار دارند . در آب هاي موجود و در دماي محيط ، بيش از 70% مولكول هاي آب به صورت نامنظم قرار گرفته و بارهاي مثبت و منفي آن ها در جايگاه طبيعي خود قرار ندارند . در صورتي كه يك جسم داراي قدرت مغناطيسي بالا با يكي از قطب هايش ، مثلا قطب جنوب (داراي بار مثبت) به آب نزديك شود ، مولكول هاي آب با قطب منفي به منبع مغناطيس نزديكتر و مولكول هاي داراي بار مثبت از آن دور مي شوند .

اين روند باعث مي شود تا مولكول هاي آب (شامل كاتيون ها و آنيون ها) از حالت بي نظمي به صورت مرتب درآمده و نوع پيوند اكسيژن-هيدروژن از حالت مثلثي به شكل يك خط تغيير كند . در اين شرايط هيدروژن مثبت داراي نيروي بيشتري شده و در نهايت نيروي خالص مولكول آب به نيروي مثبت خالص آب مغناطيسي تبديل شود ، در نتيجه بار الكتريكي مولكول هاي آب در اين شرايط نسبت به آب معمولي متفاوت خواهد بود و ضمن تشكيل مولكول هاي كوچكتر از آب ، باعث افزايش تعداد مولكول هاي آب در واحد حجم و همچنين افزايش قدرت حلاليت آب مي گردد .

در واقع اين دستگاه چيزي به آب اضافه يا از آن كم نمي كند . در حالت معمولي اگر 100 گرم كلسيم وارد آب در يك لوله گردد 80 گرم كلسيم از آن خارج مي شود ، در صورتي كه اگر از اين دستگاه استفاده شود همه 100 گرم كلسيم از لوله خارج مي شود .
با مغناطيسي كردن آب كشش سطحي به 62 دين بر سانتيمتر مربع كاهش مي يابد . كاهش كشش سطحي آب قدرت حلاليت آن را افزايش داده و درجه سختي را كاهش مي دهد و با كاهش سختي اكسيژن محلول افزايش مي يابد .

در دماي معمولي 80% املاح موجود در آب بشكل كلسيت و باقي بصورت آراگونيت مي باشند . كليسيت ها بسيار چسبنده بوده و در زير ميكروسكوپ بشكل مكعب هاي مشابه بلورهاي دانه نمك مشاهده مي شود پس از عبور از مقابل ميدان شديد مغناطيسي بشكل ميله اي درآمده و شكل آن منظم 6 وجهي خواهد شد كه سنگينتر و فاقد بار الكتريكي و غير چسبنده مي باشند .
مولكول هاي آب ذراتي دو قطبي هستند اتم اكسيژن با جذب الكترون هاي باند كووالانت ، خاصيتي منفي پيدا كرده و نقش قطب منفي را بازي مي كند در حالي كه اتم هاي هيدروژن با داشتن هسته مثبت تنها يك الكترون در گردش داشته لذا هنگامي كه الكترون آن در باند كووالانت توسط اتم اكسيژن جذب مي شود خاصيت مثبت پيدا كرده و نقش قطب مثبت دوقطبي را بازي مي كند . به همين دليل مولكول هاي دوقطبي آب يكديگر را از طرف قطب هاي مخالف جذب كرده و تشكيل پيوندهاي هيدروژني با نيروي واندروالس را مي دهند . اشكال سختي آب وابسته به همين پيوند مي باشند . در فاز بخار اين پيوند بسيار ضعيف است در حاليكه در فازهاي مايع و جامد اين پيوند بترتيب متوسط و قوي است .
هنگامي كه نمك در آب حل مي شود همين خاصيت دوقطبي بودن باعث تجزيه نمك به يون هاي مثبت و منفي و جذب و احاطه آن توسط مولكول هاي آب مي شود . به اين فرايند حل شدن در آب يا هيدراته شدن مي گويند . هر چه تعداد مولكول هاي آزادي كه كمتر در پيوند هيدروژني شركت كرده باشند بيشتر باشد خاصيت هيدراته شدن بيشتر بوده و و حلاليت آب بالاتر مي رود . لذا با استفاده از سختي گير مغناطيسي حلاليت آب به دليل تشكيل كريستال هاي خنثي و با فراواني مولكول هاي آزاد آب افزايش مي يابد ، از طرفي نيز با شكسته شدن پيوند هيدروژني ناشي از ميدان بسيار قوي مغناطيسي كه آب درون آن جريان دارد خاصيت حلاليت به شدت افزايش يافته و آب شروع به حل كردن رسوب هاي پيشين موجود در ديواره ها مي كند و به اين ترتيب فرايند رسوب زدايي به مرور زمان تكميل تر مي شود .


مزایا

سختي آب و اثرات حاصل از آن يكي از قديمي ترين و اساسي ترين مشكلاتي است كه صنعت همواره با آن روبروست . در اثر مجاورت آب سخت با سطوح هموار و جداره داخلي لوله ها لايه اي از املاح تشكيل مي شود كه اصطلاحا به رسوب موسوم مي باشد . اين لايه عمدتا پوسته اي است از كربنات كلسيم كه باعث تنگ شدن و گاهي گرفته شدن مسير آب در لوله ها مي شود . از آنجا كه آب در تاسيسات نقش مبدل حرارت را ايفا مي كند هر چه پوسته رسوبات ضخيم تر شود (اين عمل با گرم شدن آب هاي سخت بسيار سريع تر اتفاق مي افتد) حجم كمتري از آب درون لوله ها جريان پيدا مي كند كه مسلما در چنين شرايطي انتقال دما به خوبي انجام نخواهد شد لذا مشكلات بسياري را در آبگرمكن و بويلرها به وجود مي آورد و به عنوان يك عايق حرارت ، هم مصرف سوخت را افزايش مي دهد و هم باعث خوردگي و استهلاك تجهيزات مي گردد .
در برج هاي خنك كن مسئله رسوب و سختي بسيار حاد و حياتي است بطوري كه در صورت عدم كنترل اولا بازدهي برج بسيار كاهش پيدا كرده و ثانيا حجم زيادي از املاح به علت تبخير فراوان آب بصورت رسوب سخت در برج خنك كن ، لوله هاي اتصال و به خصوص در كندانسور متصل به برج خنك كن كه عمدتا مربوط به چيلر است ظاهر مي شود و علاوه بر خسارات سنگين ناشي از افت بازدهي ، نيازمند به حذف رسوبات به روش هاي شيميايي از جمله اسيدشويي مي باشد ، در حاليكه اسيدشويي باعث ايجاد خوردگي و در بعضي موارد از بين رفتن بخش هايي از برج خنك كن و اتصالات و كندانسورهاي متصل به آن مي شود .
در بويلرها به دليل بالا بودن دماي آب ، ميزان رسوب تشكيل شده بيشتر از ديگر قسمت هاي موتور خانه است و با توجه به اينكه تقريبا انرژي اصلي تاسيسات از طريق بويلرها تامين مي شود ، نگهداري و راهبري اين قسمت بسيار مهم و حائز اهميت است . معمولا خاموش كردن بويلرها ، سرويس و راه اندازي مجدد آن ها يكي از پر هزينه ترين مراحل نگهداري است كه علاوه بر صرف هزينه مواد شيميايي و هزينه هاي انساني ، هزينه توقف كل تاسيسات كه از انرژي بويلرها استفاده مي كردند را نيز به سيستم تحميل مي كند .
رسوبات تشكيل شده تنها در برج خنك كن و بويلر اثر منفي ندارند بلكه در تمامي قسمت هاي سيستم هاي حرارتي و برودتي از جمله: مبدل هاي حرارتي ، ايرواشرها ، كولرهاي آبي ، وكيوم پمپ ها و چيلرها ، لوله و اتصالات و ... تاثيرات مخرب و زيانباري را بر جاي مي گذارند .


ویژگی ها

مروزه با رشد سريع تكنولوژي پا به عرصه اي گذاشته ايم كه در آن فقط متخصصين فن توانايي درك كامل جزئيات خاص را دارند . عرصه اي كه در آن تخصص برتر از تجربه تكراري است !!

***- همراه با سي دي كامل آموزش- مباحث دقيق علمي - نحوه عملكرد محصول و تفاوت با محصولات تقلبي و جداول مقايسه خواص مغناطيسي و مكانيكي و نحوه نصب بر روي خودرو هاي مختلف همراه محصول به منظور ارتقا سطح علمي مصرف كنندگان ارايه خواهد گرديد.

*** علامت تجاري سوپر فيول سيور و طراحي منحصر به فرد آن ثبت انحصاري گرديده است و توزيع كنندگان كالاي مشابه با اين نام تحت پيگرد قانوني قرار ميگيرند.***

*** مصرف كنندگان ميبايست به منظور استفاده از دو سال پوشش بيمه البرز نسبت به تكميل و ارسال بيمه نامه به آدرس مندرج درآن اقدام نمايند.

*** در هنگام خريد بيمه نامه معتبر محصول را از فروشنده دريافت نماييد و در خصوص بيمه نامه هاي تقلبي ساير شركتها از بيمه استعلام فرماييد.***

پس از نصب كيت Super Fuel Saver روي موتور خودروهاي كابراتوري و انژكتوري بدون آسيب رساندن به موتور خودرو سوپاپها و پيستونها و قطعات ديگر خودرو وبا نصب آسان و با بالا بردن راندمان سوختن باعث افزايش قدرت شتاب و سرعت خودرو و همچنين كاهش سوخت مي شود. تست شده و مورد استفاده قرار گرفته توسط شركتهاي بزرگ خودروسازي دنيا .

طرز كار:

Super Fuel Saver با نيروي مغناطيسي حاصل از مگنت دائم نئوديميم با حداكثر پسماند مغناطيسي 12750 گاوس باعث يونيزه كردن مولكولهاي سوخت مي شود.بر اثر اين يونيزاسيون اندازه ذرات بزرگ سوخت از 300 نانوذره به 35نانوذره مي رسد و باعث بهتر سوختن آنها مي شود. دراين شرايط گرايش مولكول هاي سوخت به بار مثبت باعث جذب بهتر مولكولهاي اكسيژن با دو بار منفي در محفظه احتراق ميگردد و در يك المان حجم مشخص سوخت با احتراق كامل تر- انرژي و توان بالاتري از موتور استحصال خواهد گرديد.

دستگاه هيچگونه تماس مستقيمي با سوخت ندارد لذا به هيچ وجه مانع از عبور جريان سوخت نمي شود و آسيبي به موتور خودرو نمي رساند.