گوس متر و تسلا متر

» محصولات-گوس متر و تسلامتر

به منظور اندازه گیری شدت میدان مغناطیسی DC ، AC  و مقایسه فیلد میدان در قسمتهای مختلف یک آهنربا یا دستگاه مغناطیسی و مقایسه شدت میدان دو آهنربا بهترین انتخاب مدل دیجیتال MG-701ساخت شرکت ماگنا ژاپن با مشخصات زیر میباشد :
·       محدوده وسیع اندازه گیری از 0 تا 3 تسلا (گوس 30000.00 ~ 0.00 )
·       اندازه گیری با دقت بسیار بالا (0.01mT یا  1.00 گوس )
·       قابلیت اندازه گیری جریان مغناطیسی موتورها
·       قابلیت اندازه گیری  و مقایسه مشخصات مواد مغناطیسی
·       علاوه بر چگالی شار مغناطیسی مستقیم، چگالی شار مغناطیسی متناوب هم قابل اندازه گیری می باشد.( 60~50 هـــرتز )
·       خاصیت ضد غبار با استفاده از کلید های صفحه
·       قابلیت خاموش شدن به صورت خودکار که باعث جلوگیری از اتلاف بیهوده باتری می شود و در نتیجه طول عمر باتری تاحدود 30% افزایش می یابد.
·       سختی و استحکام بسیار بالا نسبت به نمونه های مشابه
·       واحد نمایش می تواند بین "mT " و "G " تغییر کند.
.       با استفاده از دکمه HOLD  امکان اندازه گیری حداکثر شدت میدان  در سطح مگنت در این دستگاه در نظر گرفته شده است.
.      این دستگاه دارای قابلیت تشخیص قطب های  S وN مگنت و آهنربا میباشد.
.      کلیه دستگاههای اندازه گیری  مستقیما" توسط این شرکت وارد گردیده و دارای یکسال گارانتی میباشد.